Bomen: de Bijbel over bomen (3/5)

Bomen zijn door hele Bijbel heen van grote betekenis. Op de derde dag schiep God de bomen, alvorens Hij de mens schiep. In het paradijs stonden de boom des levens en de boom der kennis van goed en kwaad. In de droom van koning Nebukadnezar in Daniël 4 is de wereld een boom. Daniël legt die droom op zinnebeeldige wijze uit. De Bijbel is vol bomen en de Bijbel spreekt er vol respect over.

Dit is wat het Reformatorisch Dagblad schrijft in een artikel over het boek “Leven als bomen” van Hans Bouma en Aly Brug. Eerder schreef ik al twee blogs over bomen; zie ‘Bomen (1/5)’ en ‘Bomen: de wortel (2/5)’. Dit is het derde deel van blogs over bomen. In de vorige twee artikels schreef ik over de boom als vergelijking met je leven met kruispunten. Van de buitenkant zie je de stam met de vruchten en bladeren. Een boom wordt aangekeken op zijn vruchten en bladeren. Maar de échte oorsprong van een boom ligt dieper. Die is onzichtbaar voor de buitenwereld. Dat is de wortel.

In dit artikel ga ik in op wat de Bijbel zegt over bomen. In de Bijbel is er wel 144 keer sprake van bomen. In deze blog ga ik in op een paar belangrijke lessen die we van bomen kunnen leren uit de Bijbel.

Genesis:
In het eerste hoofdstuk van de Bijbel, Genesis 1, wordt er al gesproken over de boom. Op de derde dag wordt de boom door God geschapen.

En God zeide: Dat de aarde uitschiete grasscheutjes, kruid zaadzaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welks zaad daarin zij op de aarde! En het was alzo. En de aarde bracht voort grasscheutjes, kruid zaadzaaiende naar zijn aard, en vruchtdragend geboomte, welks zaad daarin was, naar zijn aard. En God zag, dat het goed was. (Genesis 1:11-12)
En de HEERE God had alle geboomte uit het aardrijk doen spruiten, begeerlijk voor het gezicht, en goed tot spijze; en den boom des levens in het midden van den hof, en de boom der kennis des goeds en des kwaads. (Genesis 2:9)

Wat een prachtige beschrijving van hoe de natuur zijn uiting kreeg bij de schepping!
Er wordt apart gesproken over de boom des levens. De bomen in de hof dienden tot levensonderhoud. Ook de boom des levens, maar deze had een veel grotere kracht dan de andere bomen. De boom des levens zorgde als het ware voor onsterfelijkheid: Adam en Eva zouden niet sterven in het paradijs (zie ook Genesis 3:22).
In Genesis 2 zegt God tegen Adam dat hij van alle bomen van de hof mag eten, behalve van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Als ze daar van zouden eten zouden ze de dood sterven. Jullie kennen het verhaal: Adam en Eva eten van de boom door de verleidingen van de duivel. Ze kunnen het niet weerstaan.
Wat een tegenstelling! Twee bomen met twee verschillende werkingen. Je zou ze de levensboom en de doodsboom kunnen noemen. Vandaar dat toen Adam en Eva van de “doodsboom” gegeten hadden, ze niet in het paradijs konden blijven omdat de “levensboom” er ook stond. Dat zegt God ook in Genesis 3:22.

Openbaringen:
In het eerste hoofdstuk van de Bijbel wordt er dus al over bomen gesproken. De boom des levens was niet meer toegankelijk voor de mens omdat ze de dood verdiend hadden. Maar… Christus heeft die dood op Zich genomen! Hij heeft de dood en de zonde van de mensen op Zich genomen, zodat wij weer konden leven!

Als je het laatste hoofdstuk van de Bijbel leest, lees je namelijk weer over de boom des levens. In Openbaringen 22:2 en 14 staat er namelijk geschreven dat de boom des levens in het Nieuwe Jeruzalem ook aanwezig is.

2 In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot maand gevende zijne vrucht; en de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen.
14 Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.

Wat een enorme genade! God was trouw, ondanks onze ontrouw. In vers 13, één vers voordat er over de boom des levens wordt gepraat, zegt God: Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. Dit kan je letterlijk nemen: in het eerste en in het laatste hoofdstuk van de Bijbel wordt er over de boom des levens gesproken. Dat is niet doordat wij ons best gedaan hebben, maar doordat Hij het Begin en het Einde is.

Gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift, want indien, door de misdaad van een, velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods, en de gave door de genade, die daar is van een mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. Gelijk de schuld was door den een, die gezondigd heeft, alzo is de gift; want de schuld is wel uit een misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. (Romeinen 5:15-16)

Prachtig hè! Door één man de dood, maar ook door één Man verlossing!
Dit kan je ook zien als de letterlijke vervulling van Psalm 68:10:

Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
Zelfs bij het naad’ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven!
Wij hebben allen de Boom des Levens nodig: Jezus Christus. Hij zorgt voor eeuwig leven, doordat Hij in ons woont. We hadden in het paradijs eeuwig leven; dit hebben we zelf veracht. Maar door de Boom des Levens, Die voor eeuwig leven zorgt, kunnen we voor eeuwig bij Hem zijn!

Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. (Johannes 14:6)
En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon. Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. (1 Johannes 5:11-12)
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. (Johannes 3:16-18)

Geloof jij al in Jezus, de Weg, de Waarheid en het Leven, als jouw Verlosser? Ben jij al door de Zoon tot de Vader gekomen?

Ik kan hier nog wel uren over doorschrijven, maar er staan nog meer gedeeltes in de Bijbel over bomen. Hier ga ik in een volgende blog verder op door, omdat deze blog voor nu, voor mij genoeg denkstof bevat.

May God bless you today and always!

Hij moet wassen, maar ik minder worden. (Johannes 3:30)

 

3 gedachtes over “Bomen: de Bijbel over bomen (3/5)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s